Đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và sử dụng máy phân tích rung động cho bảo trì phòng ngừa - Điện lực dầu khí Hà Tĩnh (PV Power Hà Tĩnh)

Tư vấn cải tạo hệ thống điều khiển tua bin nhà máy nhiệt điện

Bài viết này được đăng tải lúc .

Bình luận

Để lại bình luận